Ikona sylwetek

Dlaczego warto?

Rok 2023 przechodzi do historii. Jaki był dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim co się zmieniło w prawie, jakie pojawiły się nowe interpretacje, wytyczne organów administracji oraz wyroki sądów istotne dla beneficjentów pomocy publicznej w postaci subsydiów płacowych? Jak się przygotować do kontroli PFRON w 2024 r.?

Wizerunek kobiety trzymającej komputer z otwartą stroną internetową szkolenia

Zakres szkolenia

nowe zasady wydłużania ważności orzeczeń wynikające z ustawy z dnia 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

przygotowanie pracodawcy do kontroli PFRON wg zasad wynikających z nowego rozporządzenia wykonawczego (rozporządzenie MRiPS z dnia 14.10.2023 r.)

omówienie pułapek, w które wpadają pracodawcy, a które kończą się zwrotem dofinansowań

podsumowanie ostatnich zmian prawa, orzecznictwa oraz nowych stanowisk BON i PFRON – w szczególności ważne zmiany sposobu badania terminowości ponoszenia kosztów płacy

wyzwania 2024 r., możliwe kierunki zmian w przepisach prawa

omówienie zasad interpretacji orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, zasad przedłużania, konsekwencji przerw w statusie osoby z niepełnosprawnością

przesłanki negatywne i pozytywne ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń – nowości dotyczą warunku pomocy koniecznej, badaniu efektu zachęty przy ponownym zatrudnieniu pracownika bez przerwy

Ikona portfela

Koszt szkolenia

Specjalna noworoczna cena

390 zł netto / os. +23% VAT
dla Klientów OBPON*

390 zł netto / os. +23% VAT
dla Klientów OBPON przy zapisie do 14.11.2023 r.
Cena regularna: 600 zł.

540 zł netto / os. +23% VAT
dla pozostałych Klientów

650 zł netto / os. +23% VAT
dla pozostałych Klientów przy zapisie do 14.11.2023 r.
Cena regularna: 750 zł.

*rabaty nie łączą się

Prowadząca

Wizerunek Małgorzaty Tylewicz-Piwnik.png

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Dyrektor ds. prawnych w OBPON Sp. z o.o. Sp.k., Wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG.

Prawnik z 15-letnim doświadczeniem w obsłudze firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz współpracując bezpośrednio z pracodawcami, dzięki czemu umiejętnie łączy znajomość przepisów prawa z praktycznym podejściem do rozwiązywania problemów.

Ikona sylwetek

Koszt szkolenia można pokryć ze środków ZFRON

Firma posiadająca status zakładu pracy chronionej wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu może pokryć ze środków ZFRON.

Organizator

Logo OBPON
Opiniujemy akty prawne i propozycje zmian legislacyjnych, współtworzymy polskie prawo wraz z firmami z sektora MŚP, dużymi międzynarodowymi korporacjami, jak również instytucjami państwowymi tj. PFRON, BON, MRPiPS
Oferujemy profesjonalne doradztwo najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce w dziedzinie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
Świadczymy kompleksowe usługi rekrutacji osób z niepełnoprawnością, prowadzimy szkolenia, zapewniamy na naszym serwisie dostęp do bieżących i wiarygodnych informacji dotyczących tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z aplikacjami do rozliczeń z PFRON
Prowadzimy portal pracy - WERBEO dedykowany osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Skorzystaj z 3 bezpłatnych ogłoszeń.

Nasze doświadczenie

Ikona sylwetek

ponad

14 500

przeszkolonych osób

Ikona odznaki

ponad

20

lat doświadczenia

Ikona porad

ponad

20 000

udzielonych porad

Ikona opracowań

ponad

5 000

opracowań ekspertów

Ikona panteonu

ponad

100

propozycji zmian legislacyjnych

Szkolenie online

Ikona kalendarza

27.02.2024, wtorek godz. od 10.00 do 15.30

Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych

Nowe kategorie podmiotów uprawnionych do udzielania ulg we wpłatach na PFRON

Ikona portfela

420 zł netto / os. +23% VAT

Grafika segregatorów i telefonu komórkowego

Prowadząca: Małgorzata Tylewicz-Piwnik, Wiceprezes Obpon.org